Máy Đi Bộ Xiaomi WalkingPad A1

Nhà sản xuất: XIAOMI
Mã sản phẩm: Máy Đi Bộ Xiaomi WalkingPad A1
Tình trạng: SP đã dừng sản xuất
8.999.000