Số TK                    : 0021000668781

Tên TK                  : Nguyễn Mạnh Cường

Tên Ngân hàng   : Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Chi nhánh            : Hà Nội


Số TK                    : 156749739

Tên TK                  : Nguyễn Mạnh Cường

Tên Ngân hàng   : Ngân hàng TMCP Á Châu