Giày thông minh Xiaomi

Nhà sản xuất: XIAOMI
Mã sản phẩm: Giày thông minh Xiaomi
Tình trạng: SP đã dừng sản xuất